Tư vấn

Nhà Quan Võ

Bên trên hiên chính của ngôi nhà quan Võ thuờng đặt bộ “Trấp kích” hay còn gọi bộ “Lỗ bộ” là những loại binh khí gắn liền với tầng lớp quan Võ. Bên trong nhà, trên ban thờ gia tiên có thờ tự loại binh khí gắn liền với cuộc đời ông quan Võ (gia chủ) và ở đây Long Việt tái hiện qua hình ảnh của thanh kiếm được đặt trên ban thờ gia tiên.

Trên ban thờ bức hoành phi với 3 chữ Hán lớn là “Phụng - Tổ - Đường” với ý nghĩa con cháu muôn đời đều phải thờ phụng ông bà tổ tiên trong gia đình. Bên trên là bức hoành phi với 4 chữ Hán mà quý vị đã được nhìn thấy khi đi qua cổng làng đó là “Ngũ phúc lâm môn” với ý nghĩa cầu mong 5 điều tốt lành cho gia đình.

Bên tay phải là Sập ba thành, nơi nghỉ ngơi của các quan thời xưa, kích thước của sập so với vóc dáng người Việt Nam hiện tại nhỏ hơn khá nhiều vì dưới thời Phong kiến chiều cao trung bình của người Việt chỉ từ 1m35 đến 1m55. Điều này lý giải vì sao các ngôi nhà thời xưa rất nhỏ và hiên rất thấp như ngôi nhà quan Võ quý tại đây. Ngay bên trên chiếc Sập ba thành này là chữ “Nhẫn” được treo  trên đầu sập ngụ ý vui vì quan Võ thường binh đao chiến trận nên khá nóng tính. Vậy nên khi nào quan Võ nằm nghỉ trên chiếc sập này có thể nhìn chữ Nhẫn để tĩnh tâm lại.

Bên gian phải của ngôi nhà là câu đối với 4 chữ Hán: “ Nan đắc hồ đồ” - Trịnh Bản Kiều được chú thích “Thông minh khó, hồ đồ khó, từ thông minh chuyển sang hồ đồ càng khó, buông tay ra, lùi một bước, lòng yên ổn, sau này không mong sự đền đáp”.

Còn bên gian trái của ngôi nhà là 4 chữ Hán “Nhiên viễn thần phi”. Ngoài Sập ba thành trong không gian nhà quan Võ cũng không thể thiếu đi Sập gụ - Tủ chè - Trường kỷ.

084 224 1111